Tài liệu y khoa

Tài liệu y dược

Ý nghĩa huyết áp trung bình

Huyết áp trung bình ở người bình thường có thể xem là mức huyết áp chuẩn để mọi người có thể đối chiếu chỉ số huyết áp của mình. ► Những nguy cơ khi huyết áp tâm trương có vấn đề ► Máy đo huyết áp bắp tay Huyết áp trung bình là gì?  Huyết áp...

QC đầu danh sách bài viết

Thị trường y dược