Y Tế Chuyên dụng

Máy trợ thở cho bệnh nhân suy hô hấp(2014-09-19 07)

Máy trợ thở là một thiết bị quan trọng bậc nhất, không thể thiếu trong khoa Hồi Sức Cấp Cứu. Máy trợ thở hỗ trợ tính mạng bệnh nhân (BN) về thông khí và oxy hoá bằng cách cung cấp các loại nhịp thở cơ học.

Thông khí cơ học (TKCH) quy ước (conventional) được thực hiện theo nhiều phương thức (mode) khác nhau tuỳtheo tình trạng của BN, theo khả năng của máy thở và theo kinh nghiệm của thầy thuốc. Có rất nhiều mode TKCH đã được biết đến, nhất là hơn mười năm gần đây, do sự phát triển vượt bậc về sinh bệnh học hô hấp, về kỹ thuật điện tử vi xử lý và do những đòi hỏi mới về điều trị, hàng loạt các mode TKCH đã ra đời.

Trước đây người ta quan niệm mode TKCH là cách thức để khởi động một chu kỳ TKCH(bắt đầu thì thở vào) và phân chia ra hai mode chính: thông khí kiểm soát (Controlled Ventilation) và thông khí hỗ trợ (Supported Ventilation).

Hiện nay mode TKCH được coi là cách thức thực hiện một chu kỳ TKCH gồm:
 Cung cấp nhịp thở cơ học với các biến số đặc trưng:
+ Biến số kiểm soát (áp suất, thể tích, lưu lượng và thời gian),
+ Biến số giai đoạn (bắt đầu, duy trì và kết thúc nhịp thở),
+ Biến số điều kiện (dạng sóng, đường nền áp suất, đồng nhịp)
 Theo dõi các yếu tố cơ học của phổi BN và máy.
 Cảnh báo cho thấy thuốc các hiểm nguy theo:
+ Lập trình sẵn của nhà chế tạo
+ Quyết định của thầy thuốc

1.2. Đặc điểm của một máy thở:
 Độ tin cậy cao.
 Phạm vi sử dụng rộng đáp ứng cho nhiều đối tượng.
 Tương đối dễ sử dụng đối với thầy thuốc lâm sàng.

1.3. Các loại nhịp thở cơ học 
 Nhịp thở bắt buộc (mandatory breath).
+ Máy thở cung cấp và thực hiện toàn bộ chu kỳ thông khí.
+ BN hoàn toàn không can dự vào quá trình thông khí
 Nhịp thở hỗ trợ (assisted breath).
+ BN khởi động thì thở vào
+ Máy thở quyết định các thông số còn lại (theo Bs cài đặt)
 Nhịp thở tự nhiên (spontaneous breath).
+ BN khởi đầu và chấm dứt nhịp thở
+ Máy thở chỉ kiểm soát tối thiểu (theo dõi và giúp đỡ)

SKĐS

Máy đo huyết áp cơ

Thị trường y dược